Waterbeheer

Met het oog op de toekomst maakt WTL watertechniek voorzieningen voor opvangen en (her)gebruiken van zogenaamd groen, blauw en grijs water. Met onze duurzame wateroplossingen houdt u water vast als dat gewenst is en voert u af wat niet nodig is. Voor optimaal waterbeheer.

Duurzame wateroplossingen

  • Irrigatie
  • Infitratiebakken
  • Peilgestuurde drainage
  • Beregening
  • Afkoppelen regenwater
  • Waterputten en waterpompen
  • Windwatermolens
  • Drinkwaterbakken voor dieren

Groen water

Onder groen water wordt hemelwater verstaan. Door hemelwater af te koppelen, verdwijnt dit water niet onherroepelijk in het riool, maar kan het worden gebruikt voor andere doeleinden. Denk aan irrigatie, beregening of bijvoorbeeld het wassen van bedrijfswagens.

Blauw water

Blauw water bestaat uit oppervlaktewater en grondwater. Dit water kan prima dienen voor de spoeling van toiletten op locatie. Voor dit doeleinde slaat WTL waterputten. Ook installeren wij waterpompen, al dan niet duurzaam aangedreven met molens of op zonne-energie. Ideaal voor drinkwaterbakken voor vee of de beregening van gewassen.

Grijs water hergebruik gebruikt water

Grijs water is licht verontreinigd afvalwater afkomstig uit bijvoorbeeld badkamers, toiletten of keukens. Uit dit water filteren we de zeepresten zodat het herbruikbaar wordt voor de spoeling van toiletten. Zo biedt dit water een duurzaam alternatief.

bubbles-230014_640

Met groene, blauwe en grijze watervoorzieningen maakt WTL waterstromen circulair

Benieuwd wat WTL voor uw project kan betekenen?